5 kW System with Net Metering
5 kW System with Net Metering

5 kW System with Net Metering

𝐀𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐕𝐢𝐞𝐰 𝐨𝐟 𝟓 𝐤𝐖 𝐇𝐲𝐛𝐫𝐢𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐍𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠

Products: 1) Longi 450 W Panels 2) Inverex Nitrox 5kW 3) Phoenix Tubular TX1800 Inverex Nitrox 5 kW | Solar Inverter 5 kW | Premium Solar Solution | Nitrox 5kw |